• Offentlig autoriserte fysioterapeuter
  med refusjonsavtale

 • Bestill time her, på tlf: 45 11 74 41
  eller niels@askoyfysioterapi.no

 • Vi ønsker alle pasienter velkommen
  i våre nye og moderne lokaler.

Behandling:

Hos Askøy Fysioterapi, Ravnanger er alle fysioterapeutene offentlig autoriserte fysioterapeuter med refusjonsavtale.

Fysioterapi omhandler behandling av akutte eller langvarige sykdommer og tilstander tilknyttet muskel -og skjelettsystemet som kan medføre smerter eller nedsatt funksjonsnivå. Behandlingen er basert på en klinisk undersøkelse og vurdering av pasientens tilstand i samspill med pasienten.

Behandlingen kan bl.a. bestå av:

 • Rehabilitering/opptrening
 • Manuell behandling/teknikker
 • Nåler
 • Elektroterapi
 • Pasientveiledning
 • Idrettsfysioterapi 
 • Smertemestring 
 • Psykomotorisk Fysioterapi

Priser

For undersøkelse og behandling hos fysioterapeuter med refusjonsavtale gjelder fastsatte priser (takster). For mer informasjon se: http://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler.

Om oss


Fysioterapeut Niels B. Thygesen

Niels er utdannet fysioterapeut i Danmark og har lang erfaring fra klinisk praksis i Bergen. Han har en kunnskapsbasert tilgang til fysioterapi og har en mastergrad i Fysioterapivitenskap fra Universitet i Bergen.

Askøy Fysioterapi Ravnanger startet opp i 2017 i nye lokaler og er lokalisert på Ravnanger Senter med inngang på nedsiden av senteret. 

På Askøy Fysioterapi Ravnanger har vi en evidensbasert tilgang til fysioterapi og har fokus på å se pasientene i et helhetsperspektiv. Vi ønsker pasienter i alle aldre velkommen til oss.

Kontakt

Telefon:
45 11 74 41

Epost-adresse:
niels@askoyfysioterapi.no

Besøksadresse:
Askøy Fysioterapi Ravnanger
Ravnanger Senter
5310 Hauglandshella

Post adresse:
Askøy Fysioterapi Ravnanger
Postboks 78
5327 Hauglandshella

Fysioterapeuter

 • Niels B. Thygesen, refusjonsavtale.
 • Jeanette Fagerlid, Psykomotorisk Fysioterapeut (Vikar)
 • Mia Kjærvik Jøsok, fysioterapeut (vikar for Niels mandag, onsdag og fredag)